Tư vấn giải quyết Tranh chấp trong dân sự

17:00:39 01-01-2024
Các luật sư của Văn phòng luật sư Tất Thành tham gia tư vấn pháp lý miễn phí cho Cựu chiến binh và nhân dân tỉnh Điện Biên.

VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG ĐÀM PHÁN

17:28:20 10-08-2021
Đàm phán hợp đồng là việc đối thoại, thương lượng giữa hai hay nhiều bên nhằm mục đích đi đến một thỏa thuận chung phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc kinh doanh của các bên tham gia đàm phán.

Một số lưu ý về ký kết hợp đồng Kinh tế

21:41:53 24-03-2021
Là chủ doanh nghiệp thì việc tiếp cận và ký kết hợp đồng là một công việc thường xuyên, chiếm khá nhiều thời gian và gồm nhiều công đoạn như việc soạn thảo, đàm phán, sửa đổi, ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng.

Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

11:14:10 22-03-2021
Các tranh chấp hợp đồng xây dựng thường phát sinh do nhiều nguyên nhân. Trong đó chủ yếu xuất phát từ các vi phạm của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu như:

Tư vấn trong Dân sự

15:02:00 12-03-2021
Luật sư của văn phòng tham gia tư vấn
0914.607.679