Đại diện doanh nghiệp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp

16:57:51 01-05-2024
Đại diện doanh nghiệp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong tố tụng

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN ĐÒI NỢ

17:38:01 15-08-2021
Văn phòng luật sư Tất Thành gửi tới quý bạn đọc Mẫu đơn Khởi kiện đòi nợ.

Quan hệ giữa Luật sư với khách hàng

15:31:21 02-04-2021
Nhận và thực hiện yêu cầu của khách hàng Luật sư phải tôn trọng sự lựa chọn của khác hàng, chỉ nhận vụ việc theo khả năng của mình và thực hiện vụ việc trong phạm vi yêu cầu của khác hàng.

Luật sư tư vấn khởi kiện đòi nợ

10:24:39 22-03-2021
Luật sư tư vấn khởi kiện đòi nợ bao gồm những công việc gì? Tiến hành như thế nào? Để giải quyết theo đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho thân chủ thì Văn phòng Luật sư Tất Thành hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn, hoàn thiện thủ tục làm đơn khởi kiện đòi nợ hợp pháp bao gồm các giai đoạn sau:

Đại diện theo ủy quyền

15:46:56 11-03-2021
Doanh nghiệp ủy quyền cho văn phòng luật sư thu hồi nợ xấu
0914.607.679