Tư vấn Thừa kế - Di chúc

16:58:07 01-01-2024
Các luật sư của Văn phòng luật sư Tất Thành cùng Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia tư vấn pháp lý miễn phí cho Cựu chiến binh và nhân dân tỉnh Điện Biên.

Quy định pháp luật về thời điểm mở thừa kế, địa điểm mở thừa kế

21:58:22 20-03-2021
1. Thời điểm mở thừa kế: Thời điểm mở thừa kế là thời điểm phát sinh quan hệ thừa kế. Theo quy định tại khoản 1 Điều 611 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết.

Quy định về thừa kế theo Bộ luật Dân sự

21:48:26 20-03-2021
Bộ Luật Dân sự năm 2015 quy định về chia thừa kế trong các trường hợp sau: Thứ nhất, chia thừa kế theo di chúc: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Theo quy định tại Điều 659 Bộ luật Dân sự năm 2015 về phân chia di sản theo di chúc được thực hiện như sau:

Hiệu lực của di chúc là gì ?

21:35:16 20-03-2021
Hiệu lực của di chúc là giá trị bắt buộc phải thi hành, tuân theo di chúc. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.Chỉ di chúc hợp pháp mới có hiệu lực pháp luật.

Di chúc là gì ?

21:25:01 20-03-2021
Khái niệm về di chúc được hiểu là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Mẫu ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

10:39:16 20-03-2021
Mẫu đơn khởi kiện ly hôn để bạn đọc tiện tra cứu và áp dụng
Trang 1/2. Tổng số 9 mục 
0914.607.679