Mẫu ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn để bạn đọc tiện tra cứu và áp dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

, ngày ...... tháng .... năm ....

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN .................................................

Tôi tên : ................................... năm sinh :................................

CCCD (Hộ chiếu) số:....................ngày và nơi cấp :.................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên lạc) ...........................................

Xin được ly hôn với chồng/vợ tôi là :......... năm sinh :..............

CCCD (Hộ chiếu) số: ..................:ngày và nơi cấp:.................

Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ)........................................................

* Nội dung Đơn xin ly hôn: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

................................................................................................

..................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Tòa án giải quyết việc ly hôn, cụ thể gồm các vấn đề sau:

* Về con chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

................................................................................................

..................................................................................................

* Về tài sản chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

................................................................................................

..................................................................................................

* Về nợ chung: (xem hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn dưới bài viết)

................................................................................................

..................................................................................................

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

 

                                                                                      Người làm đơn

                                                                            (Ký tên - Ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Thị T/ Trần Văn A

Hướng dẫn cách viết  đơn xin ly hôn :

+ Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung

sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể

hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn .... Làm đơn này đề

nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

+ Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng

năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con .... Nếu chưa có con chung ghi chưa có..

+ Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá

thực tế, đề nghị phân chia ... và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+ Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai,

thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung

ghi không có...

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn thủ tục ly hôn và các vấn đề pháp lý liên quan vui

lòng liên hệ trực tiếp với các luật sư của Văn phòng luật sư Tất Thành.

0914.607.679