Luật sư tư vấn khởi kiện đòi nợ

Luật sư tư vấn khởi kiện đòi nợ bao gồm những công việc gì? Tiến hành như thế nào? Để giải quyết theo đúng pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho thân chủ thì Văn phòng Luật sư Tất Thành hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn, hoàn thiện thủ tục làm đơn khởi kiện đòi nợ hợp pháp bao gồm các giai đoạn sau:
  1. Xác minh hồ sơ nợ để tiến hành làm đơn khởi kiện:

+ Xác minh tính pháp lý hồ sơ nợ;

+ Xác minh bên nợ có còn tồn tại trên thực tế hay không;

+ Xác minh sơ bộ về khả năng thanh toán nợ của người nợ;

Kết quả xác minh cho thấy một trong ba điều kiện không đảm bảo thì chúng tôi sẽ trả lại hồ sơ cho khách hàng bằng một văn bản chính thức. Còn nếu 3 điều kiện trên đều khả quan, chúng tôi sẽ tiến hành làm đơn khởi kiện giúp chủ nợ;

– Thời hạn xác minh mỗi hồ sơ nợ là không qua 30 ngày kể từ ngày nhận giấy tờ hồ sơ đầy đủ;

Trong thời hạn xác minh chúng tôi vẫn tiến hành thu hồi nợ nếu người nợ có thanh toán. Nếu thu được nợ trong giai đoạn này khách hàng vẫn phải thanh toán tiền thù lao thu nợ.

     

                                 (Luật sư của văn phòng tham gia bảo vệ trong vụ án)

  1.   Đàm phán, thương lượng với đối tác để thu hồi nợ

– Qua quá trình xác minh hồ sơ, nếu hồ sơ nợ hợp lệ Văn phòng Luật sư Tất Thành sẽ tiến hành tiếp xúc người nợ bằng cách gửi thư mời hoặc gặp trực tiếp người nợ để giải quyết. Trong thời gian này nếu người nợ có thiện chí hợp tác trả nợ thì chúng tôi sẽ thu hồi nợ theo phương thức thỏa thuận nếu chủ nợ đồng ý.

– Ngược lại trong thời gian chúng tôi tiếp cận bên nợ, mà người nợ tỏ thái độ không thiện chí trả nợ thì chúng tôi sẽ tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện đòi nợ tại tòa án có thẩm quyền nhằm thu hồi nợ, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho người khởi kiện.

  1. Các bước khởi kiện đòi nợ tại Tòa án

Sau khi tiếp cận bên nợ để thương lượng thu hồi nợ mà người nợ không có thiện chí trả nợ thì Văn phòng Luật sư Tất Thành sẽ tiến hành làm thủ tục khởi kiện giúp chủ nợ.

  1. Các bước thực hiện thủ tục khởi kiện đòi nợ bao gồm:

– Tư vấn, hướng dẫn cho người khởi kiện về án phí, lệ phí tòa án;

– Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại tòa;

– Soạn thảo đơn khởi kiện (Căn cứ trên tài liệu, chứng cứ và thông tin hợp pháp đã phân tích cơ sở pháp lý)

– Nộp hồ sơ đơn khởi kiện;

– Tham gia vụ kiện khi có giấy triệu tập của tòa;

– Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục khác liên quan đến vấn đề khởi kiện thu hồi nợ

cho khách hàng…

– Tư vấn, hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án;

0914.607.679