Tòa án quân sự Thủ Đô - Bộ Quốc Phòng

Tòa án quân sự Thủ Đô - Bộ Quốc Phòng

Các luật sư của Văn phòng luật sư Tất Thành tham gia bào chữa cho thân chủ là sĩ quan cao cấp trong quân đội tại tòa án quân sự Thủ Đô.

0914.607.679