Tòa án Quân sự quân chủng Hải Quân

Luật sư của văn phòng tham gia Bào chữa trong vụ án tại Tòa án quân sự quân chủng Hải Quân

0914.607.679