Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải cơ sở.
Tranh chấp đất đai mà các bên không tự hòa giải được thì có thể gửi đơn đến ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tranh chấp để hòa giải. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình.

 Trong trường hợp tranh chấp đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà hòa giải không thành thì được giải quyết như sau:

 Trường hợp 1. Tranh chấp đất đai hoặc tranh chấp về tài sản gắn liền với đất mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ chứng minh mình có quyền đối với mảnh đất đó. Thì tranh chấp này sẽ do Tòa án nhân dân giải quyết.

Trường hợp 2. Đương sự không có giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ chứng minh mình có quyền với mảnh đất đó.Trong trường hợp này, đương sự chỉ được chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai:

Hình thức thứ nhất: Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền. 

+ Đối với thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau.
  • Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện thì

            – Khiếu nại lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

            – Khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của tố tụng hành chính.

 + Đối với thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh.

  • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết tranh chấp mà một bên tranh chấp là cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì:

           – Khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường.

           – Khởi kiện tại tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Hình thức thứ hai: Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Lưu ý. Sau khi giải quyết tranh chấp đai, người có thẩm quyền giải quyết phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết thi hành phải được các bên chấp hành nghiêm chỉnh, trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

 

0914.607.679