Tại một phiên toà

- Lúc hai giờ đêm bị cáo lẻn vào nhà người khác. Bị cáo định ăn trộm gì ở đó?

- Thưa quý toà, tôi say rượu, tưởng đó là nhà tôi.

- Tại sao khi thấy chị chủ nhà bị cáo lại nhảy qua cửa sổ?

- Thưa quý toà, tôi tưởng đó là vợ tôi.

0914.607.679