Nghĩ gì đến cha mình?

Toà hỏi một bị cáo:
- Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?

– Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả.

Nghe lời vợ;
Tòa hỏi bị cáo: Bình thường bị cáo có phải là người yêu thương và nghe lời vợ mình không?
Bị cáo: Thưa tòa tôi rất yêu vợ mình và cũng luôn nghe theo lời khuyên bảo của vợ tuyệt đối.
Tòa: Vậy tại sao anh lại giết vợ mình?
Bị cáo: Vì bà ấy khuyên tôi “nếu thực sự ông muốn yên tĩnh thì hãy giết tôi đi”

0914.607.679