Luật sư làm việc với phòng Điều tra hình sự quân khu 7 - Bộ Quốc phòng

Các luật sư của văn phòng luật sư Tất Thành làm việc tại phòng điều tra hình sự quân khu 7, Bộ Quốc phòng.

0914.607.679