Giây phút nghỉ trưa và bàn phương án

Giây phút nghỉ giữa buổi và họp bàn phương án bảo vệ tại phiên tòa của các luật sư.

0914.607.679