Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo luật mới nhất

1. Điều kiện chung để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

         – Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

         – Đất không có tranh chấp;

         – Đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

        – Trong thời hạn sử dụng đất.

             Như vậy, nếu có đầy đủ các điều kiện về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, không bị kê biên và còn thời hạn sử dụng thì người sử dụng đất sẽ đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong trường hợp không đáp ứng được một trong các điều kiện trên thì người sử dụng đất không thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  1. Điều kiện chuyển nhượng đối với đất nông nghiệp

        Đối với đất nông nghiệp, điều kiện để chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai 2013:

        – Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ”.

       – Hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất sản xuất nông nghiệp trong khu vực phòng hộ thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ đó.

– Hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

  • Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án.
  • Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để thực hiện việc khai hoang, cải tạo, cơ sở hạ tầng địa phương.

            Như vậy, điều kiện để bạn có thể chuyển đổi đất nông nghiệp là khi chuyển đổi với người trong cùng xã, phường, thị trấn để thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp.

  1. Các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, tặng cho đất quyền sử dụng đất

        Luật đất đai 2013 quy định một số trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất:

    – Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

    – Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   – Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

   – Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.     

 

0914.607.679