Chức năng bào chữa của Luật sư trong giai đoạn điều tra vụ án Hình sự

Luật sư tham gia bào chữa từ giai đoạn điều tra vụ án hình sự giúp thân chủ ổn định về mặt tâm lý, tác động tích cực đến ý thức tuân thủ pháp luật và tinh thần trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng.

Việc Luật sư tham gia bào chữa trong tố tụng đặc biệt là tham gia bào chữa trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của người bị buộc tội, quyền được bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương sự mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, làm rõ sự thật khách quan của vụ án, hạn chế oan sai góp phần giải quyết nhanh chóng, chính xác vụ án, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

                                (Luật sư của văn phòng tham gia Bào chữa trong vụ án Hình sự)

Các hoạt động của luật sư trong giai đoạn điều tra:

Tham gia hỏi cung bị can

* Đề nghị được có mặt khi hỏi cung

* Trong lần hỏi cung đầu tiên, phải đề nghị điều tra viên giới thiệu mình để bị can biết

* Động viên bị can khai báo

* Nghe và ghi chép các câu hỏi, câu trả lời

* Theo dõi việc hỏi cung bị can có đảm bảo các quy định của BLTTHS không

* Đề nghị điều tra viên cho đặt câu hỏi về những vấn đề cần thiết Gặp và trao đổi với bị can

* Làm rõ thực chất  hành vi của bị can đã thực hiện

* Làm rõ những tình tiết giảm nhẹ

* Làm rõ những yêu cầu của bị can với cơ quan điều tra Gặp và trao đổi với đương sự

* Làm rõ yêu cầu của đương sự đối với luật sư

* Thu nhận từ đương sự những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến các yêu cầu đó

* Giúp đỡ đương sự về mặt pháp lý để họ hiểu và cùng luật sư thu thập những tài liêu, chứng khác

Tham gia việc lấy  lời khai

* Đề nghị được có mặt khi lấy lời khai của đương sự

* Động viên đương sự bình tĩnh khai báo

* Theo dõi việc lấy lời khai

* Nghe, ghi chép các câu hỏi và câu trả lời

* Nêu yêu cầu hoặc đề xuất với điều tra viên nếu thấy cần thiết

Than gia các hoạt động điều tra khác

* Tùy theo từng vụ án mà luật sư có thể đề nghị tham gia một số hoạt động diều tra sau đây:

* Lấy lời khai

* Đối chất

* Thực nghiệm điều tra

* Khám xét

* Nhận dạng

* Khám nghiệm hiện trường

* Trong một số vụ án có liên quan đến việc yêu cầu  bồi thường thiệt hại, luật sư đề nghị được tham gia  hòa giải

* Đưa ra yêu cầu

Đề xuất yêu cầu

* Tùy thuộc tình tiết, diễn biến của vụ án, luật sư có thể đưa ra các yêu cầu sau:

* Đề nghị lấy lời khai của  người làm chứng

* Đề nghị bổ sung người làm chứng và lấy lời khai của họ

* Tiến hành đối chất

* Tiến hành nhận dạng

* Thu giữ  vật chứng

* Trưng cầu  giám định  hoặc giám định lại

* Đưa ra các tài liệu đồ vật có liên đến vụ án để bảo vệ cho thân chủ

* Trước khi kết thúc điều tra cần đề xuất hướng giải quyết vụ án

Khiếu nại về hoạt đọng của điều tra viên

Việc khiếu nại hoạt động của điều tra viên được thực hiện theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự 2015.

0914.607.679